fbpx

1. Privatnost na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web mjesto. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u odjeljku “Obavijest o odgovornom tijelu” u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo Vaše podatke?

Vaši se podaci prikupljaju kada ispunite podatke u kontakt obrazac.

Za što koristimo vaše podatke?

Dio podataka prikuplja se kako bi se osiguralo da se web stranica prikazuje bez pogrešaka. Ostali podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika. Ispunjene podatke koristimo i u svrhu slanja ponude i dodatnih informacija vezanih za ponudu ukoliko nas kontaktirate.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo u bilo kojem trenutku besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Ako ste dali svoju suglasnost za obradu podataka, tu suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku ubuduće. Također imate pravo, pod određenim okolnostima, zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

U svakom trenutku nas možete kontaktirati ako imate dodatnih pitanja na temu zaštite podataka.

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se uglavnom radi s takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Hosting i mreže za isporuku sadržaja (CDN)

Vanjski hosting

Ovu web stranicu hostira vanjski pružatelj usluga (hoster). Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima domaćina. Ovo mogu biti prije svega IP adrese, zahtjevi za kontakt, meta i komunikacijski podaci, podaci o ugovoru, kontakt detalji, imena, pristup web stranici i drugi podaci generirani putem web stranice.

3. Opći podaci i obvezni podaci

Privatnost

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu Vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka na internetu (npr. kod komunikacije e-poštom) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj stranici je:

Marko Mohorović

Trg Žrtava Fašizma 1

10000 Zagreb

Telefon: +385 91 4566 674

E-pošta:  [email protected]

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Trajanje pohranjivanja podataka

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno određeno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanjem ili opozovete svoju privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. razdoblja čuvanja poreznih ili trgovačkih prava); u potonjem slučaju, podaci će biti izbrisani nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Napomena o prijenosu podataka u SAD i treće zemlje

Naša web stranica uključuje alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koje nisu sigurne prema zakonu o zaštiti podataka. Ako su ti alati aktivni, vaši se osobni podaci mogu prenijeti u te treće zemlje i tamo obrađivati. Željeli bismo istaknuti da se u tim zemljama ne može jamčiti razina zaštite podataka usporediva s onom u EU. Na primjer, američke tvrtke dužne su predati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao dotična osoba ne možete protiv toga pokrenuti pravni postupak. Stoga se ne može isključiti da će američke vlasti (npr. tajne službe) obraditi, procijeniti i trajno pohraniti vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Opoziv Vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Privolu koju ste već dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJEM NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVORITI SE OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVAKOM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH ODREDBI. ODGOVARAJUĆA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELI OBRADA MOŽE SE PRONAĆI U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PODATAKA. AKO SE PRIGOVORITE, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE NA KOJE SE ODNOSI OSIM AKO NE MOŽEMO DOKAZATI OPSEĆNE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI NADLAŽUJU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE PRIGOVOR PREMA ČLANKU 21. (1) GDPR).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODATACI OBRAĐUJU U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO U SVAKOM TRENUTKU ULOŽITI PRIGOVOR OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVRHE TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE U MJERI KOJI SE ODNOSI NA TAKVO IZRAVNO OGLAŠAVANJE. AKO SE PROTIVITE, VAŠI OSOBNI PODACI SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21. (2) GDPR).

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođene osobe imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo Vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se redak adrese preglednika mijenja iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, podatke koje nam šaljete treće strane ne mogu čitati.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku . U svakom trenutku nas možete kontaktirati ako imate dodatnih pitanja na temu osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Za ovo nas možete kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja ispita imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
  • Ukoliko se obrada Vaših osobnih podataka dogodila/odvija se protuzakonito, umjesto brisanja možete zatražiti ograničenje obrade podataka.
  • Ako više ne trebamo vaše osobne podatke, ali su vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili postavljanje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči umjesto brisanja.
  • Ako ste uložili prigovor u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, potrebno je odvagnuti vaše i naše interese. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
  • Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovo pohranjivanje – smiju koristiti samo uz Vaš pristanak ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga obrađuju se važni javni interesi Europske unije ili države članice.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju naknadnih pitanja. Ne prosljeđujemo te podatke bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR-a ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. stavak 1. lit. a GDPR) ako je ovo upitano.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete privolu za pohranu ili dok svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebno razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

5. Alati za analizu i oglašavanje

Facebook Pixel

Ova web stranica koristi piksel radnje posjetitelja s Facebooka za mjerenje konverzije. Pružatelj ove usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Međutim, prema Facebooku, prikupljeni podaci također se prenose u SAD i druge treće zemlje.

Na ovaj način se može pratiti ponašanje posjetitelja stranice nakon što su klikom na Facebook oglas preusmjereni na web stranicu pružatelja usluga. To omogućuje procjenu učinkovitosti Facebook oglasa za potrebe statistike i istraživanja tržišta te optimizaciju budućih mjera oglašavanja.

Prikupljeni podaci su anonimni za nas kao operatera ove web stranice, ne možemo donositi nikakve zaključke o identitetu korisnika. Međutim, Facebook podatke pohranjuje i obrađuje kako bi se omogućilo povezivanje s dotičnim korisničkim profilom i Facebook ih može koristiti u vlastite svrhe oglašavanja u skladu s Facebookovim smjernicama za korištenje podataka. To omogućuje Facebooku postavljanje oglasa na Facebook stranice i izvan Facebooka. Mi kao operater stranice ne možemo utjecati na ovu upotrebu podataka.

Upotreba Facebook Pixela temelji se na članku 6. stavku 1. točki f GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za učinkovite mjere oglašavanja, uključujući društvene medije. Ako je tražena odgovarajuća suglasnost (npr. suglasnost za pohranjivanje kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. lit. privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

U mjeri u kojoj se osobni podaci prikupljaju na našoj web stranici i prosljeđuju Facebooku pomoću ovdje opisanog alata, mi i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajednički smo odgovorni za ovu obradu podataka (članak 26. GDPR-a).Zajednička odgovornost ograničena je na prikupljanje podataka i njihovo prosljeđivanje Facebooku. Obrada od strane Facebooka nakon prosljeđivanja nije dio zajedničke odgovornosti. Naše zajedničke obveze navedene su u ugovoru o zajedničkoj obradi. Tekst ugovora možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru odgovorni smo za izdavanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja Facebook alata i za implementaciju alata na našoj web stranici na siguran način u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka Facebook proizvoda. Svoja prava (npr. zahtjeve za informacijama) u vezi s podacima koji se obrađuju na Facebooku možete ostvariti izravno na Facebooku. Ako prava nositelja podataka ostvarujete kod nas, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Dodatne informacije o zaštiti vaše privatnosti pronaći ćete u Facebookovim informacijama o zaštiti podataka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Također možete onemogućiti značajku remarketinga “Prilagođena publika” u odjeljku Postavke oglasa na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste to učinili, morate biti prijavljeni na Facebook.

Ako nemate Facebook račun, možete deaktivirati oglašavanje na temelju upotrebe s Facebooka na web stranici European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.